Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Gerflor environnement

Společnost Gerflor se zavázala k udržitelnému rozvoji

Protože ochrana životního prostředí je jedním z našich zájmů, přijali jsme pevné závazky prostřednictvím naší politiky udržitelného rozvoje „we care/we act“.

Gerflor a životní prostředí

Naše výzva?

Snížit náš uhlíkový dopad ve všech fázích životního cyklu výrobku.


Výsledky?

Výrobky, které splňují ty nejvyšší ekologické normy a jsou vyráběny co nejblíže našim trhům.

5 ambiciózních závazků pro rok 2025

Abychom formalizovali naše ambice v oblasti ochrany životního prostředí, stanovili jsme si pro rok 2025 ctnostný plán

„ we care/we act“ se promítá do pěti hlavních závazků pro rok 2025:

 • snížit naši uhlíkovou stopu: -20 % kg ekvivalentu CO2/m2 do roku 2025
 • rozvíjet naše bio zdroje: 10 % do roku 2025
 • zvýšit podíl recyklovaných materiálů v našich výrobcích: 30 % do roku 2025
 • zvýšit počet našich produktů s volnou pokládkou: 35 % do roku 2025
 • recyklovat stále více našich výrobků: 60000 tun do roku 2025
Detail našich závazků
gerflor-nos-engagements
Snížení uhlíkové stopy ve všech fázích životního cyklu výrobku

Od návrhu až po správu výrobků po skončení jejich životnosti jsme formalizovali referenční rámec postavený na 11 kritériích ekologického designu, abychom snížili uhlíkovou stopu ve všech fázích životního cyklu výrobku. Těchto 11 kritérií nám umožňuje přejít na oběhové hospodářství:

 • odpovědné nakupování prvotních surovin
 • používání obnovitelných surovin
 • snížení energetické náročnosti na m²
 • snížení zmetkovitosti při výrobě
 • optimalizace objemů nakládky
 • snížení hmotnosti  na m2
 • vývoj výrobků volně pokládaných bez lepidla
 • redukce těkavých organických látek a těkavých látek
 • omezení používání čisticích prostředků
 • zvýšit podíl recyklovaných materiálů v našich výrobcích:
 • recyklovatelnost našich výrobků a obalů
Gerflor environnement

Více informací

CSR report

Náš přístup k RSE je budován den po dni. Od roku 2020 si skupina stanovila priority v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN. Náš dlouhodobý závazek je nyní začleněn do akčních plánů všech oddělení společnosti. Řídí se silnými závazky vůči zákazníkům – uspokojovat potřeby, usnadňovat každodenní život, chránit zdraví, přispívat k dobrým životním podmínkám – a zároveň přispívat k udržitelnému rozvoji.

CSR report ke stažení
Rapport RSE Gerflor 2021
Gerflor po vašem boku
Služby

Máte nějaké pochybnosti, otázky nebo rady týkající se vašeho projektu? Obraťte se na týmy společnosti Gerflor, které vám poskytnou tu nejlepší podporu pro vaše potřeby.

Kontaktujte nás
Contact Gerflor

Gerflor, to nejlepší řešení pro vaše podlahy

Skupina GERFLOR navrhuje, vyrábí a prodává inovativní, dekorativní, ekologicky odpovědná a kompletní řešení pro flexibilní podlahy, vinylové dlaždice pokládané na klip nebo pomocí lepidla, vinylové role, od pokládky až po konečnou úpravu, abyste si tak mohli vybavit váš obytný prostor: podlahy do ložnic, podlahy do dětských pokojů, podlahy do kuchyní, podlahy do koupelen atd.

Sortiment výrobků, který splňuje specifické potřeby jednotlivých tržních aplikací. Vždy více inspirace, pohody, bezpečnosti, výkonu a návratnosti investic. Architektura, dekorace, sport, technika.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.