Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Recyclage Gerflor

Recyklace: druhý život pro naše podlahy!

Ve všech fázích životního cyklu výrobku nabízíme řešení pro zpětný odběr a recyklaci. Díky tomu jsme schopni opětovně využít výrobní odpad, odpad vznikající při pokládce a odpad po skončení životnosti.  

Výrobní odpad

Výrobní odpad vzniká při technických zkouškách, ze zmetků kvůli nedostatečné kvalitě a zbytků při řezání.

Tyto zbytky se shromažďují ve všech závodech skupiny Gerflor na výrobních linkách a poté se rozemelou na granule a znovu zapojí do dalších výrobních procesů. Všechny továrny skupiny Gerflor lze považovat za skutečná recyklační centra.

Chutes de pose
Zpětný odběr odřezků z pokládky

Na staveništi vzniká 5 až 10 % odřezků v závislosti na typu výrobku. Ve Francii, Německu, Beneluxu a Skandinávii jsme zavedli program „Druhý život“, jehož cílem je získat od montážních firem odřezky ze staveb.

Dvojí zájem o tento recyklační kanál vytvořený v roce 2011? To nám umožňuje nabízet instalačním firmám inovativní služby a zároveň rozvíjet používání recyklovaných výrobků v našich řešeních.

Sběr „nestandardních“ výrobků s ukončenou životností

Nestandardní výrobky s ukončenou životností jsou výrobky, které jsou slepené, smíchané s jinými materiály nebo obsahují složky, které jsou citlivé podle nařízení REACH. Mají specifický sběrný a recyklační okruh, protože vyžadují odlišné technologie a nelze je vždy znovu začlenit do továren společnosti Gerflor.

Program PVC Next společně s evropským recyklačním centrem AgPR nabízí řešení pro tento odpad. Zpětně shromážděné produkty se drtí na pelety a znovu se zapojují do výroby dalších produktů (kuželů pro dopravní značky, trubek pro stavební pláště atd.).

AgPR recykluje až 2 500 tun ročně.

Gerflor environnement

Další fáze životního cyklu našich výrobků

Gerflor po vašem boku
Služby

Máte nějaké pochybnosti, otázky nebo rady týkající se vašeho projektu? Obraťte se na týmy společnosti Gerflor, které vám poskytnou tu nejlepší podporu pro vaše potřeby.

Kontaktujte nás
Contact Gerflor

Gerflor, to nejlepší řešení pro vaše podlahy

Skupina GERFLOR navrhuje, vyrábí a prodává inovativní, dekorativní, ekologicky odpovědná a kompletní řešení pro flexibilní podlahy, vinylové dlaždice pokládané na klip nebo pomocí lepidla, vinylové role, od pokládky až po konečnou úpravu, abyste si tak mohli vybavit váš obytný prostor: podlahy do ložnic, podlahy do dětských pokojů, podlahy do kuchyní, podlahy do koupelen atd.

Sortiment výrobků, který splňuje specifické potřeby jednotlivých tržních aplikací. Vždy více inspirace, pohody, bezpečnosti, výkonu a návratnosti investic. Architektura, dekorace, sport, technika.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.